Bioethanol

Co děláme

Bioethanol

Bioethanol je vysokooktanové palivo vyrobené z obnovitelných surovin zemědělského původu. Vyrábí se technologií alkoholového kvašení z biomasy, v Ethanol Energy a.s. se jako základní surovina zpracovává kukuřice.

Využití bioethanolu

Bioethanol je vysoko oktanové palivo, primárně určené pro palivový trh a další zpracování v rafinériích – buď na výrobu ETBE (etyltercbutyléter) nebo pro přímé přimíchávání s benzínem, v závislosti na legislativě jednotlivých států. Bioethanol nebo jeho deriváty se v současnosti používají jako příměs do konvenčních biopaliv, díky čemu se snižuje množství emisí CO2 v ovzduší.

Kvalita vyráběného ethanolu

Ethanol Energy a.s. je předním českým výrobcem bioethanolu, který je dodáván jako bezvodý líh min. 99,7 % nebo jako obecně denaturovaný ethanol směsí 1b dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb. Ethanol nalézá celou řadu uplatnění v mnoho dalších odvětvích. Námi dosahovaná kvalita rovněž splňuje přísné požadavky výrobců směsí do ostřikovačů.

Přeprava ethanolu

Námi vyrobený ethanol dodáváme prostřednictvím automobilových nebo železničních cisteren.
 

Obchodní kontakty

Prodej                                                         Logistika a prodej ethanolu
Bc. Radovan Smítka                                   Petr Heřmánek
radovan.smitka@ethanolenergy.cz             petr.hermanek@ethanolenergy.cz
mobil: +420  606 739 315                            mobil: +420  737 226 158