Sekundární produkty

Co děláme

Lihovarské výpalky tmavé kukuřičné - DDGS

Ethanol Energy a.s. je jediným českým výrobcem DDGS, který dodává kvalitní surovinu pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata. Kvalitní produkce vychází z pečlivého výběru vstupních komodit (kukuřice), moderní technologie sušení a pravidelné kontroly výroby od vstupu až po konečný produkt.

Využití DDGS

Lihovarské výpalky tmavé kukuřičné – DDGS se používají jako krmivo v živočišné výrobě. Výpalky jsou bohaté na zbytkové kvasnicové bílkoviny, minerály a vitamíny. Jsou velmi dobře stravitelné. Jedná se o velmi dobrý zdroj energie pro všechny druhy hospodářských zvířat, zejména pro přežvýkavce, prasata a drůbež.

  1. Využití ve výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata
  2. Krmná surovina použitelná pro všechny druhý zvířat
  3. Bohatý zdroj dusíkatých látek, aminokyselin, stravitelného fosforu a dalších živin
  4. Pozitivně ovlivňuje produkci mléka případně masa

Expedice DDGS

Přeprava prostřednictvím tažných vozů (sklápěcí, posuvné návěsy), zboží volně loženo

Obchodní kontakty

Prodej                                                       Administrace prodeje/expedice
Radek Trojan                                            Jana Kořínková 
radek.trojan@ethanolenergy.cz                jana.korinkova@ethanolenergy.cz 
mobil: +420 737 226 169                          mobil: +420 725 048 982