Profil společnosti

O společnosti

Představení společnosti

Kdo jsme

Představení společnosti > Zařízení - lihovar 1.jpgAreál závodu Ethanol Energy a.s. se nachází v obci Vrdy u Čáslavi, ve Středočeském kraji, 12 km východně od Kutné Hory. Více jak 140 let byla hlavní činností závodu výroba řepného cukru. Po vestavbě lihovarské technologie je hlavním výrobním programem výroba bezvodého denaturovaného lihu (bioethanolu), který se používá jako přísada do automobilového benzinu.

Základní vstupní surovinou je kukuřice, případně pšenice, která je vykupována od prvovýrobců a následně uskladněna. Obilí se zpracovává na třech paralelně zabudovaných linkách, z nichž dvě jsou v chodu a třetí je v režimu stand by.

Vedlejším produktem výroby jsou lehké alkoholové podíly (technický alkohol) a těžké alkoholové podíly (přiboudlina), které se využívají v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Výpalky, ze kterých se oddestiluje alkohol se dekantují na odstředivkách, suší na sušárně a následně peletizují. Vzniklý produkt se uplatňuje zejména v krmivářském průmyslu.

Pozice na trhu

Společnost Ethanol Energy a.s. svojí výrobní kapacitou bioetanolu doplňuje dosavadní portfolio skupin AGROFERT, a.s., a ENAGRO, a.s., v oblasti kapalných biopaliv. Díky tomu jsou AGROFERT, a.s., a ENAGRO, a.s., komplexními výrobci obou základních druhů kapalných biopaliv pro pohon motorových vozidel a významnými subjekty v regionu střední a východní Evropy, které mají komplexní řešení plnění legislativy EU v oblasti plnění cílů snižování emisí CO2 v dopravě prostřednictvím obou základních druhů biopaliv.

Současně velmi dobře zapadá do zemědělsko-potravinářské vertikály Skupiny AGROFERT, a.s. Hlavní surovina – pšenice, kukuřice systému AGROFERT, a.s., a ENAGRO, a.s., se zpracovává na bioethanol (přísada do automobilových benzínů v souladu s příslušnými direktivami EU) a současně vedlejší produkty jsou efektivně užívány v krmné vertikále nebo v systému bioplynových stanic  v rámci ČR.

V tuzemsku je bioetanol prodáván stejným zákazníkům jako  MEŘO (methylester řepkového oleje) ze sesterských společností PREOL a.s. a Primagra, a.s., malá část je exportována do okolních zemí. 

 http://www.ethanolenergy.cz/web_ethanolenergy/_cms_images/3865_b.jpg http://www.ethanolenergy.cz/web_ethanolenergy/_cms_images/3863_b.jpg http://www.ethanolenergy.cz/web_ethanolenergy/_cms_images/3864_b.jpg