BOZP A PO V ETHANOL ENERGY

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti Ethanol Energy, je zajišťována systémovým řízením a organizací práce. Základem je prevence založená na systému vstupních, cyklických i mimořádných školení kmenových zaměstnanců i kontraktorů. Dále také na pravidelném kontrolování dodržování bezpečnostních a požárních standardů při vlastním výkonu práce. A také je potřeba zmínit i nutnost úplného a správného vyplnění povolení k práci, kde jsou uvedeny podmínky, za kterých se dané práce mohou vykonávat, vč. používání vhodných OOPP.

 

Společnost Ethanol Energy spolupracuje s Hasiči z profesionálních sborů i s dobrovolnými hasiči, především z okolních obcí. V roce 2019 jsme předali jednotce Sboru dobrovolný hasičů ve Žlebech nový AED defibrilátor a další zdravotnické vybavení. V roce 2020 byla ve společnosti Ethanol Energy a.s. Vrdy předána Sušící skříň pro vysoušení dýchacích masek pomocí proudu teplého vzduchu hasičům z HZS Kutná Hora. V tomto roce jednáme o věcném daru pro SDH Vrdy. Jde o část vybavení pro usnadnění zásahů těchto dobrovolných hasičů.

Vedoucí BOZP, PO a ŽP
+420 720 060 541
Dalibor Horák
KONTAKT